Aardbeving Haiti

Aardbeving Haiti

Amsterdam, 14 januari 2010, 11.30  - Mondial Assistance heeft als coördinerend alarmcentrale namens de gezamenlijke Nederlandse alarmcentrales besloten een medisch team uit te sturen naar Haïti. Het team is vanmorgen om 10.00 vanaf het militaire vliegveld in Eindhoven vertrokken met het transportvliegtuig waarmee ook het Nederlandse reddingsteam wordt vervoerd.

Voor zover bekend bevonden zich 38 Nederlanders op Haïti op het moment dat de rampzalige aardbeving plaats vond. Het medisch team van Mondial Assistance bestaat uit een arts, een hulpverlener en een verpleegkundige. Hun eerste taak is het om zich een beeld te vormen van de situatie van de  Nederlanders ter plekke, waar zij zich precies bevinden, het aantal slachtoffers en de aard van eventuele verwondingen. Op basis van deze bevindingen zal zo snel als mogelijk een besluit worden genomen over de wijze waarop de hulpverlening voor betrokkenen zo goed mogelijk kan worden ingezet. Tevens kan dan worden besloten welke mogelijkheden er zijn om betrokkenen terug te halen naar Nederland.

De informatie over de Nederlanders zal door het Medisch Team worden doorgegeven aan Mondial Assistance in Nederland zodat familieleden In Nederland daarover ook geïnformeerd kunnen worden.

Top