Informatie naar aanleiding van varkensgriep

Informatie naar aanleiding van varkensgriep

Amsterdam, gewijzigd 29 april 2009 17:00 uur - Momenteel zijn er volgens de World Health Organisation (WHO) zowel in Mexico als in de V.S. meerdere gevallen bekend van mensen die besmet zijn met het varkensgriep virus. Verschillende nieuwsmedia berichten dat in Spanje, Frankrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Brazilië, Colombia, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Israël wordt gevreesd voor het virus. Alleen in Spanje is het griepvirus bevestigd. Naar aanleiding van deze berichten in de media kunnen wij ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Om u te informeren, hebben wij een lijst opgesteld met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de getroffen gebieden en de toestand daar?
Op de de websites van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Europese Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding en van de World Health Organization worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld.

Wat is varkensgriep?
Varkensgriep is een luchtweginfectie bij varkens, veroorzaakt door het type A influenza virus. Gevallen van varkensgriep komen gewoonlijk alleen voor bij mensen die direct contact hebben gehad met varkens. Overdracht van het virus van mens-op-mens is zeldzaam. Omdat bij veel van de nu gemelde gevallen geen contact met varkens heeft plaatsgevonden, lijkt het er op dat het virus nu wel van mens-op-mens wordt overgedragen.

Wat zijn de verschijnselen?
Mensen die met het varkensgriepvirus worden besmet, krijgen dezelfde klachten als bij een “gewone” griepinfectie. Omdat het hier mogelijk om een nieuw virus gaat, is het moeilijk in te schatten wat de gevolgen zullen zijn. Er zijn nog weinig gegevens bekend, waardoor de ernst van de situatie en de besmettelijkheid van het virus op dit moment niet is in te schatten.

Wat moet ik doen als ik vermoed varkensgriep te hebben?
Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de WHO, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico of een van de andere landen waar voor het virus wordt gevreesd.

Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico (of een van de andere verdachte landen)
en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (vanaf 38.5 C en hoger) ontwikkelen, wordt
aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun huisarts.
De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria, worden verzocht thuis te blijven.
Informatie voor reizigers die nog op vakantie gaan.

Wat houdt een “negatief reisadvies” in?
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt reisadviezen voor Nederlandse reizigers. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het voorkomen dat alle reizen naar een bepaalde bestemming worden ontraden. Dit wordt door veel mensen ook wel een “negatief reisadvies” genoemd. Op het moment dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken mensen ontraadt om naar een bepaalde bestemming af te reizen, dan kan er in overleg met de Touroperator worden besloten om de reis niet door te laten gaan. Zij zullen dan in overleg met u besluiten om de reis om te boeken of om u eventueel schadeloos te stellen.

Wordt reizen naar Mexico, de V.S. of één van de andere landen die genoemd worden in de
media momenteel ontraden?

Op dit moment wordt reizen naar Mexico ontraden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de V.S. of andere landen geldt dit niet. Het WHO adviseert wel extra hygiëne maatregelen te nemen. Op de website van het Europees Centrum voor Ziektepreventie kunt u de ontwikkelingen rondom het griepvirus volgen. Houd altijd de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten om te weten of er reisadviezen voor specifieke gebieden worden afgegeven.

Ik ga op vakantie naar het desbetreffende gebied. Kan ik mijn reis annuleren, aanspraak maken op mijn annuleringsverzekering of mijn reis omboeken?
Als er een zogenaamd “negatief reisadvies” wordt afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan kunt u contact opnemen met uw Touroperator. Zij zullen dan in overleg met u besluiten om de reis om te boeken of om u eventueel schadeloos te stellen. Dit geldt in principe alleen voor zogenaamde pakketreizen en niet voor losse tickets.

U kunt aanspraak maken op uw annuleringsverzekering als er iets ernstigs met uzelf of een 1e of 2e graads familielid gebeurt, waardoor u niet meer op reis kunt gaan. Controleer altijd de voorwaarden om te kijken of uw situatie onder de dekking van de annuleringsverzekering valt, ook voor de overige verzekerde gebeurtenissen.

In het geval van de huidige situatie omtrent de varkensgriep, hebben wij de dekking van onze annuleringsverzekering tijdelijk verruimt. Reizigers die een reis naar Mexico hebben geboekt, bieden wij een vergoeding voor de extra kosten die gemaakt moeten worden om de reis om te boeken naar een andere bestemming. Neem hiervoor contact op met uw (assurantie)tussenpersoon of touroperator.

Ik ben op vakantie en wil mijn vakantie vroegtijdig afbreken, is dit gedekt met mijn annuleringsverzekering?
U kunt aanspraak maken op de annuleringsverzekering als er bijvoorbeeld iets ernstigs met uzelf of een 1e of 2e graads familielid gebeurt, waardoor u eerder naar huis moet terugkeren. Controleer altijd de voorwaarden om te kijken of uw situatie onder de dekking van de annuleringsverzekering valt.

In het geval van de huidige situatie omtrent de varkensgriep, kunt u geen aanspraak maken op uw annuleringsverzekering om niet-gebruikte vakantiedagen vergoed te krijgen.

Wat voor maatregelen kan ik treffen om niet besmet te worden met het griepvirus?
Voor reizigers ter plaatse worden de algemene hygiëne maatregelen geadviseerd:
o Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest;
o Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg;
o Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten;
o Vermijd intensief contact met zieke mensen.

Er wordt verder geadviseerd om grote groepen mensen te vermijden, niet met de metro te reizen en welkomstkussen en handenschudden na te laten en voldoende afstand te bewaren van andere personen.

Wat dekt de reisverzekering wel en niet als ik ter plaatse ziek wordt?
Schade naar aanleiding van de varkensgriep is verzekerd wanneer u zelf ziek wordt als gevolg van de varkensgriep. Wanneer u preventief kosten maakt is hiervoor geen dekking. De dekking is afhankelijk van de door u afgesloten rubrieken binnen de reisverzekering. Controleer altijd de voorwaarden om te kijken of uw situatie onder de dekking van de reisverzekering valt.

Ik ben opgenomen in het ziekenhuis in Mexico en zal mijn terugvlucht missen. Krijg ik extra reis- en verblijfskosten vergoed?
Als u onverhoopt niet terug kunt reizen doordat u bent opgenomen in het ziekenhuis, dan kunt u een beroep doen op uw reisverzekering voor de vergoeding van uw extra gemaakte reis- en verblijfskosten. Neem hiervoor contact op met de alarmcentrale van Mondial Assistance. Zij kunnen u telefonisch begeleiden en ondersteunen.

Top