Mondial Assistance nieuwe uitvoerder Landelijk Centraal Meldpunt

Mondial Assistance nieuwe uitvoerder Landelijk Centraal Meldpunt

Amsterdam 1 juli 2009 – Vanaf vandaag 12:00 uur is Mondial Assistance de nieuwe uitvoerder van het  
Landelijk Centraal Meldpunt (LCM): het meldpunt voor alle incidenten van personenvoertuigen op de  
Nederlandse wegen. Daarmee speelt de hulpverlener een belangrijke rol in het terugdringen van files en minimaliseren van veiligheidsrisico’s. Voor opdrachtgever Stichting Incident Management  
Nederland (Stichting IMN) betekent deze gunning dat een professionele uitvoering van het LCM ook  
in de toekomst gewaarborgd is.


Het LCM is een onmisbare schakel in het zo snel en zorgvuldig mogelijk afwikkelen van verkeersongevallen  
met personenvoertuigen. Incidenten op zowel IM-wegen (snelwegen en gemeentelijke of provinciale wegen,  
die als belangrijke verbindingsweg fungeren) als op het onderliggend wegennet kunnen worden gemeld via  
één centraal telefoonnummer. De uitvoerder van het LCM schakelt vervolgens zo snel mogelijk de berger in,  
die voor het betreffende rayon voor IM-wegen gecontracteerd is door de Stichting IMN. Voor het  
onderliggend wegennet hebben de verschillende alarmcentrales per rayon bergers gecontracteerd.  
Vorig jaar schreef de Stichting IMN voor het eerst een tender uit voor de uitvoering van het LCM. Mondial  
Assistance heeft volgens voorzitter Lex Mentink laten zien te voldoen aan de aangescherpte  
uitvoeringseisen en aan de eisen op het gebied van de levering van managementinformatie. “Een  
voorwaarde voor het definitief verwerven van de tender, was dat Mondial Assistance kon aantonen dat hun  
alarmcentralesysteem in staat is een automatische, foutloze koppeling te genereren met het  
aanrijdtijdensysteem voor bergers, ofwel AIM”, legt Mentink uit. “Voor deze test slaagde Mondial Assistance  
cum laude. We waarborgen dus de continuïteit van de professionele uitvoering die iedereen gewend was.  
Meldingen van incidenten met vrachtwagens, komen overigens net als voorheen binnen bij het Centraal  
Meldpunt Vrachtwagens (CMV).”


Voor Mondial Assistance is de gunning van het LCM een uitdaging om enerzijds de goede ervaringen met  
het LCM te behouden en anderzijds achter de schermen aan een verdere ontwikkeling te werken, zodat het  
LCM ook in de toekomst goed blijft functioneren. “Het snel schakelen en werken met bergers is voor ons  
geen nieuwe materie”, verklaart Manager Operations Assistance Mark Peereboom. “Mondial Assistance  
heeft ruime ervaring met voertuighulpverlening en dus ook in het werken met bergers. En we werken al jaren  
voor leasemaatschappijen, schadeverzekeraars en ruim 25 automerken. Nieuw is wel de maatschappelijke  
impact die het LCM met zich meebrengt. Ons systeem is erop toegerust om een belangrijke bijdrage te  
leveren aan het zo snel mogelijk vrijmaken van de rijbaan en de afwikkeling achteraf vlekkeloos te laten  
verlopen. In de aanloop naar 1 juli hebben wij nauw samengewerkt met de Stichting IMN en goed afgestemd  
met Rijkswaterstaat en de Nederlandse politiekorpsen om alle noodzakelijk voorbereidingen te treffen. Wij  
hebben daarmee vertrouwen in een goede start.”

Top