Stoffelijke overschotten aardbeving Haiti terug in Nederland

Stoffelijke overschotten aardbeving Haiti terug in Nederland

Amsterdam, 29 januari 2010De stoffelijke overschotten van de landgenoten die omgekomen zijn door de aardbeving in Haïti zijn vandaag overgebracht naar Nederland. Een vlucht met daarin de lichamen van zeven omgekomen Nederlanders is om 10.58 uur aangekomen op vliegveld Schiphol.

Mondial Assistance sluit met het organiseren van de terugkeer van de stoffelijke overschotten haar rol als coördinerend alarmcentrale bij deze ramp af. Mondial Assistance heeft namens de gezamenlijke Nederlandse alarmcentrales de afgelopen weken Nederlanders ter plaatse ondersteuning geboden. Ook heeft het medisch team zich bezig gehouden met het verzamelen en repatriëren van Nederlanders uit Haïti. De hulpverlening in Haïti en de opvang bij aankomst in Nederland (Eindhoven) en België (Brussel) heeft de alarmcentrale in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgd.

Mondial Assistance vervult in de periode van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010 de rol van coördinerend alarmcentrale in geval van calamiteiten in het buitenland waarbij acht of meer Nederlanders betrokken zijn. Met de coördinatie door één alarmcentrale wordt bereikt dat de noodzakelijke hulpverlening direct op gang komt - ongeacht de vraag via welke organisatie de uit Nederland afkomstige betrokkenen voor hulpverlening verzekerd zijn.

Top