Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Allianz Global Assistance is onze nieuwe merknaam, maar daarachter ligt een decennialange geschiedenis van het helpen van mensen. Van de oprichting van Elvia Reisverzekeringen in 1950 tot en met de invoering van de nieuwe merknaam in Nederland in 2012.

1950

Mensen gaan meer reizen en in Zwitserland richt een team van vooruitdenkende zakenpioniers Elvia Reisverzekeringen op. Hier begint onze geschiedenis van het helpen van mensen.

1974

In Frankrijk wordt SACNAS-Mondial Assistance opgericht, een ontwikkeling die parallel loopt met die van de hulpverleningsbranche. Naast reisverzekeringen omvat die ook wegen-, medische en repatriëringshulp. Ons helpen bereikt een nieuw niveau.

Jaren 1980-1990

Apart van elkaar groeien Elvia en Mondial Assistance mee met de veranderingen die hun zakelijke klanten doormaken. Geografische uitbreiding, nieuwe producten en diensten, meer medewerkers, meer toeleveranciers en een verdere professionalisering.

1995

Elvia Reisverzekeringen sluit zich aan bij de Duitse Allianz Group.

2000

Elvia Reisverzekeringen en SACNAS-Mondial Assistance gaan samen in de nieuwe Mondial Assistance Group. We worden wereldleider in hulpverlening, reisverzekeringen en persoonlijke diensten. In april verwerven we World Access in de Verenigde Staten en een jaar later Worldcare in Australië.

2008

Op 15 november gaan ook de Nederlandse alarmcentrale Mondial Assistance en Elvia Reisverzekeringen onder de naam Mondial Assistance opereren.

2010

Mondial Assistance is al tien jaar een succesvol onderdeel van de Allianz Group, wereldwijd de grootste verzekeraar. We zetten een natuurlijke stap: de merknaam van Mondial Assistance gaat de komende jaren veranderen in Allianz Global Assistance.

2012

De nieuwe merknaam Allianz Global Assistance wordt in december ook in Nederland ingevoerd. Aan de inhoud en kwaliteit van onze producten en dienstverlening is niets veranderd. We staan nog steeds voor waar het in 1950 allemaal mee begon: mensen helpen.

Top