Volmachten

Volmachten

Volmachten 

In één keer antwoord op álle verzekeringsvragen van uw klanten. En dan ook nog eens van zeer goede, beproefde producten. Dus met dekking én hulp ineen. Dat moet tevreden klanten opleveren. Allianz Global Assistance helpt u als volmacht aan een compleet pakket van verzekeringen en hulpverlening, one-stop-shopping dus.

Goede hulp: tevreden klanten

Goede hulp en service is de allerbelangrijkste klantenbinder. Wanneer u een klant uit de problemen kunt helpen, dan levert dat veel waardering op. Met Allianz Global Assistance weet u zeker dat uw klanten goede adviezen en adequate hulp krijgen. Allianz Global Assistance heeft jarenlange ervaring met alle vormen van verzekeren en hulpverlening. We zijn de alarmcentrale achter talloze verzekeringen voor medische hulpverlening en hulp bij ongevallen en pech. Maar ook voor tal van andere verzekeringen regelen wij alles, of het nu om uw auto-, reis-, zorg-, inboedel- of opstalverzekeringen gaat: uit en onder uw naam.

Denk aan:

 • het geruststellen van uw klanten
 • het regelen van een noodvoorziening
 • het organiseren van de hulp
 • de voortgang volgen en rapporteren

Extra services

Mondige consumenten stellen hoge eisen aan verzekeringen en directe hulpverlening in zowel binnen- als buitenland. Uw klanten vragen overtuigende oplossingen voor scherpe tarieven. Met Allianz Global Assistance kunt u verzekeringen aanbieden met services die het verschil maken.

Hulp bij pech en ongevallen

Worden uw klanten in binnen- of buitenland geconfronteerd met autopech of een ongeval, dan kunnen zij een beroep doen op onze groene-kaart-hulp. De hulp wordt zeven dagen per week en 24 uur per dag georganiseerd vanuit onze alarmcentrale in Amsterdam. Door ons internationale netwerk kunnen we waar ook ter wereld direct de juiste mensen inschakelen. Een passende oplossing leveren, op een gegarandeerd hoog niveau.

Denk aan:

 • reparatie van het voertuig ter plaatse
 • de berging of sleep regelen van de auto naar een dealer/erkend reparateur
 • het organiseren van vervangend vervoer, een hotelaccommodatie of (openbaar) vervoer naar huis of de eindbestemming 
 • de repatriëring van de auto.
 • het versturen van onderdelen in het buitenland.

Onze alarmcentrales zijn uitgerust met Telematica. Door een gebeurtenis in de auto, of een druk op een knop, wordt hulp inroepen via het GPS-systeem. Op die manier kan precies achterhaald worden waar de auto is en wat er aan de hand is.

Medische hulpverlening in het buitenland

Worden uw klanten in het buitenland geconfronteerd met medische problemen, dan kunnen zij een beroep doen op onze medische hulpverlening. Via de reis- of zorgverzekering. De hulp wordt georganiseerd vanuit onze alarmcentrale in Amsterdam. In deze alarmcentrale is dag en nacht een medisch team paraat. Professionele hulpverleners, artsen en verpleegkundigen. We garanderen zorg op hoog niveau met oog voor kwaliteit én kosten.

Denk aan:

 • ondersteuning bij het stellen van een diagnose
 • overplaatsing naar een betere medische instelling of repatriëren onder begeleiding
 • repatriëren bij ziekte, ongeval of overlijden organiseren van een terugreis in geval van levensgevaar of overlijden van een familielid
 • medische en sociale begeleiding
 • verstrekken van garanties voor de medische kosten.

Bereikbaarheidsservice

Hoe snel kan een klant zijn probleem kwijt? Bereikbaarheid speelt een cruciale rol bij de waardering van uw dienstverlening. Met de bereikbaarheidsservice van Allianz Global Assistance kunnen klanten 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, met vragen bij u terecht. Wij helpen als u afwezig bent uw klanten, en we laten u weten wie er heeft gebeld.

Kostenmanagement

Allianz Global Assistance neemt de hele zorg en de financiële afwikkeling van u over. Door inkoop op basis van wereldwijde volumes hebben wij scherpe afspraken met toeleveranciers en consequente controle beheersen we de kosten. Bovendien weet Allianz Global Assistance exact aan welke partijen de gemaakte kosten doorbelast kunnen worden. Daardoor komen ze nooit ten onrechte voor uw rekening.

Verzamel kostbare managementinformatie

Hulpverlening levert een schat aan informatie op. Allianz Global Assistance voorziet u van uitgebreide managementrapportages. Zo kunt u zien wat we voor klanten doen en uw eigen bedrijfsvoering verrijken met inzichten.

Financieel risico uitsluiten

De kosten van hulpverlening beperken zich niet alleen tot het organiseren en regisseren van de hulpverlening. Met name de kosten voor verleende hulp kunnen hoog oplopen. U bepaalt zelf welke risico’s u wilt nemen en welke risico’s u liever afdekt met een verzekering. Maatwerk en uw wensen staan voorop.

Top