Healthcare

Healthcare

Een verzekering is zo goed als de hulp die eraan gekoppeld is. De oplossing van Allianz Globall Assistance is daarom ideaal: in combinatie met verzekering en hulpverlening bieden we ondersteunende gezondheidsprogramma’s aan. Alles in één hand. De verzekering biedt hulp, en die hulp is altijd goed verzekerd. Dat geldt voor gezondsheidsprogramma’s, pechhulp, ongevallenhulp, medische hulp… voor álles wat we hebben afgesproken.

Zorgverzekeraars

Een verkeerd bereide maaltijd kan al vervelende gevolgen hebben. Dan is het prettig dat uw klanten op elk uur van de dag medische hulp kunnen inroepen, waar ook ter wereld. Allianz Global Assistance biedt de zekerheid van een hulpverlener die áltijd de telefoon opneemt. Binnen een paar tellen, in een vertrouwde taal. Onder uw naam.

Farmaceutische industrie

Een sms als het tijd is om medicijnen in te nemen. Een steun in de rug door een bezoek aan huis. Strategische begeleiding om therapietrouw te bevorderen. Allianz Global Assistance heeft er de programma’s voor. Hulp voor patiënten, en een versterking van uw werkprocessen.