Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Goede hulp en service zijn de belangrijkste klantenbinders. Helpt u een klant uit de problemen, dan levert dat veel waardering op. Met Allianz Global Assistance weet u zeker dat uw klanten goede adviezen en adequate hulp krijgen. Wij hebben jarenlange ervaring met medische hulpverlening. We zijn de alarmcentrale achter talloze reis- en zorgverzekeringen.

Extra services

Mondige consumenten stellen hoge eisen aan directe hulpverlening in binnen- en buitenland. Met Allianz Global Assistance kunt u daarnaast ook op preventie gerichte diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Reisarts, Patiënten Support Programma en Inentingsadvies. Met zulke extra’s kunt u zich onderscheiden. Heeft u ideeën of wensen op dit gebied? We nemen graag de tijd voor een oplossing die helemaal past.

Medische hulpverlening in het buitenland

Worden uw klanten in het buitenland geconfronteerd met medische problemen, dan kunnen zij een beroep doen op onze medische hulpverlening. We organiseren de hulp vanuit onze alarmcentrale in Amsterdam. In deze alarmcentrale is dag en nacht een medisch team van professionele hulpverleners, artsen en verpleegkundigen paraat. We garanderen zorg op hoog niveau, met oog voor kwaliteit én kosten.


Denk aan:


• ondersteuning bij het stellen van een diagnose
• overplaatsing naar een betere medische instelling of repatriëren onder begeleiding
• repatriëren bij ziekte, ongeval of overlijden
• organiseren van een terugreis in geval van levensgevaar of overlijden van een familielid
• medische en sociale begeleiding
• verstrekken van garanties voor de medische kosten
• bepalen van de Diagnose Behandel Combinatie of maximale dekking

Medische services in Nederland

Uw klanten stellen extra services naast de gebruikelijke dienstverlening op prijs. Met name als die services zich op een betere gezondheid richten. Dat levert u waardering op, maar ook een betere binding met uw klanten, lagere kosten en inzicht in uw klantenbestand.

Denk aan:
• Reisarts
• Inentingsadvies
• Ziekte Management Programma
• Patiënten Support Programma
• Medicijn Begeleidingsprogramma

Reisarts

Een klein ongemak kan groot worden, als je huisarts duizenden kilometers ver weg is.
Denk aan ziekte, een kind dat zich niet lekker voelt, of een bijsluiter die vragen oproept. Wat een opluchting om dan een Nederlands sprekende arts aan de telefoon te krijgen.
Via Reisarts van Allianz Global Assistance biedt u klanten de zekerheid dat de dokter altijd dichtbij is. Onze alarmcentrale beschikt over een medisch team van artsen, verpleegkundigen en hulpverleners. Het team is goed gekwalificeerd, spreekt 17 talen en heeft ruime ervaring met medische hulp in het buitenland. Reisarts geeft uw klanten medisch advies of verwijst naar een betrouwbare dokter. Onze ervaring leert dat een zelfzorgadvies vaak al voldoet.

Inentingsadvies

Welke inentingen móet je halen, welke wíl je halen? Het is lang niet altijd duidelijk welke vaccinaties voor een bepaalde bestemming nodig zijn. Adviezen kunnen zelfs per streek en per seizoen verschillen. Ook de kosten van inentingen lopen uiteen. Met de service Inentingsadvies kunnen uw klanten gericht vragen stellen aan Reisarts van Allianz Global Assistance. Van wat nodig is tot de vraag waar de hulp te verkrijgen is, en advies over kosten.

Kostenmanagement

Allianz Global Assistance neemt de hele zorg en de financiële afwikkeling van u over. We beheersen de kosten door scherpe afspraken met toeleveranciers en consequente controle. Bovendien weten we exact aan welke partijen we de gemaakte kosten kunnen doorbelasten.

Kostbare managementinformatie

Medische hulpverlening levert een schat aan informatie op. Allianz Global Assistance levert u uitgebreide managementrapportages. Zo kunt u zien wat we voor uw klanten doen en uw eigen bedrijfsvoering verrijken met inzichten. 

Financieel risico uitsluiten

Kosten beperken zich niet alleen tot die voor het organiseren en regisseren van de hulpverlening. Met name de kosten voor verleende hulp kunnen hoog op lopen. U bepaalt zelf welke risico’s u wilt nemen en welke risico’s u liever afdekt met een verzekering. Maatwerk en uw wensen staan voorop.

Contactgegevens

Geïnteresseerd in de Healthcare-diensten van Allianz Global Assistance? U kunt telefonisch contact met ons opnemen op 020 - 561 87 10 of via e-mail: sales@allianz-assistance.nl.

Top