Reisorganisaties

Reisorganisaties

Reisorganisaties 

De reis is nog niet eens begonnen….En toch heeft uw klant al plezier van de gekozen reisverzekering. Handige tips. Reisadviezen die gezondheidsproblemen helpen voorkomen. En de zekerheid van een hulpverlener die áltijd de telefoon opneemt. Binnen een paar tellen, in een vertrouwde taal.

Goede hulp: tevreden klanten

Goede hulp en service is de allerbelangrijkste klantenbinder. Wanneer u een klant uit de problemen kunt helpen, dan levert dat veel waardering op. Met Allianz Global Assistance weet u zeker dat u klanten goede adviezen en adequate hulp biedt.

Allianz Global Assistance heeft jarenlange ervaring met reisverzekeringen, annuleringsverzekeringen en medische hulpverlening aan klanten van reisorganisaties. We zijn de alarmcentrale achter talloze reisverzekeringen.

Extra services

Mondige consumenten stellen hoge eisen aan de reisbranche. Uw klanten vragen overtuigende oplossingen voor scherpe tarieven. Met Allianz Global Assistance kunt u services bieden die het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan Reisarts en Inentingsadvies.

Zulke extra’s maken u onderscheidend en ze helpen om beter hulp te bieden. Heeft u ideeën of wensen op dit gebied? We gaan graag zitten voor een oplossing die helemaal past.

Reisarts

Een klein ongemak kan groot worden, als je huisarts duizenden kilometers ver weg is.

Denk aan ziekte, een kind dat zich niet lekker voelt, of een bijsluiter die vragen oproept. Wat een opluchting om dan een Nederlands sprekende arts aan de telefoon te krijgen.

Via de reisarts van Allianz Global Assistance biedt u klanten de zekerheid dat de dokter altijd dichtbij is. Het medisch team (artsen, verpleegkundigen, hulpverleners) van onze alarmcentrale is goed gekwalificeerd, spreekt 16 talen en heeft ruime ervaring met medische hulp in het buitenland.

De reisarts kan uw klanten medisch advies geven of verwijzen naar een betrouwbare dokter. Uit onze ervaring blijkt dat een zelfzorg-advies vaak al voldoet.

Inentingsadvies

Welke inentingen móet je halen, welke wíl je halen… Het is lang niet altijd duidelijk welke inentingen voor een bestemming nodig zijn. Adviezen kunnen zelfs per streek en per seizoen verschillen. Ook de kosten van inentingen lopen uiteen. Met de service Inentingsadvies kunnen uw klanten gericht en professioneel vragen aan de reisarts van Allianz Global Assistance. Van hoe en wat tot een advies over kosten.

Medische hulpverlening in het buitenland

Worden uw klanten in het buitenland geconfronteerd met medische problemen, dan kunnen zij een beroep doen op onze medische hulpverlening. Via de reis- of zorgverzekering. De hulp wordt georganiseerd vanuit onze alarmcentrale in Amsterdam. In deze alarmcentrale is dag en nacht een medisch team paraat. Professionele hulpverleners, artsen en verpleegkundigen. We garanderen zorg op hoog niveau met oog voor kwaliteit én kosten.

Denk aan:

  • ondersteuning bij het stellen van een diagnose 
  • overplaatsing naar een betere medische instelling of repatriëren onder begeleiding
  • repatriëren bij ziekte, ongeval of overlijden
  • organiseren van een terugreis in geval van levensgevaar of overlijden van een familielid
  • medische en sociale begeleiding
  • verstrekken van garanties voor de medische kosten.

Kostenmanagement

Allianz Global Assistance neemt de hele zorg en de financiële afwikkeling van u over. Door wereldwijde inkoop en scherpe afspraken met toeleveranciers en consequente controle beheersen we de kosten. Bovendien weet Allianz Global Assistance exact aan welke partijen de gemaakte kosten doorbelast kunnen worden.

Verzamel kostbare managementinformatie

Medische hulpverlening levert een schat aan informatie op. Allianz Global Assistance voorziet u van uitgebreide managementrapportages. Zo kunt u zien wat we voor klanten doen en uw eigen bedrijfsvoering verrijken met inzichten.

Financieel risico uitsluiten

De kosten van hulpverlening beperken zich niet alleen tot het organiseren en regisseren van de hulpverlening. Met name de kosten voor verleende hulp kunnen hoog oplopen. Allianz Global Assistance heeft een uitgebreid pakket van reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen. Als u dat wenst kunnen wij gezamenlijk een product ontwikkelen dat aansluit op de behoefte van de consument. Maatwerk en uw wensen staan voorop.

Top